Zijn er obstakels?

De grootste zorgen rondom de verplaatsing naar de cloud zijn controle en veiligheid. Dat gegevens zich niet in dezelfde ruimte bevinden als uzelf, betekent nog niet dat ze buiten bereik zijn. Integendeel. Cloud computing stelt u in staat om bijna altijd en overal toegang te krijgen tot uw gegevens.

Er kan een hoop mis gaan tijdens de migratie. Gebruikers worden door Bright Migration langs de obstakels begeleid. Als de migratie klaar is, begint het pas echt voor de gebruikers. Zij moeten er mee gaan werken. Naast een goede gebruikersinstructie om de start te kunnen maken zorgen wij voor de professionals ter plaatse.

ʻUnspectacular preparation, spectacular resultsʼ

De sleutel van een goede migratie zit volgens Bright Migration in de voorbereiding. Stephan Bosman, oprichter: “Als je niet goed inventariseert en voorbereid, is een migratie bijzonder stressvol. Als je het wel goed doet, is het zoiets als een ommetje maken.”

Naar de cloud of niet?

Bright Migration helpt bij het beslissen of migratie efficiënt is, wat de kosten zijn, en de voordelen en nadelen.

Migratie ligt gevoelig, het mag niet misgaan. Bright Migration is eerlijk over de beperkingen en zal de nieuwe mogelijkheden duidelijk weergeven in een audit. Bijna elke server kan naar de cloud gemigreerd worden, alleen is het niet voor elke service een toegevoegde waarde.

Bright migration heeft ervaring met omvangrijke en complexe migraties.

‘Realize that you are in the cloud right now!’